top of page

Kairyo Chohaku 

Hishiroku Koji Starter Spores Powdered Kairyo Chouhaku kin

SKU: 364215376135191
C$20.00Price
Excluding GST/HST
  • Hishiroku Kairyo Chohaku

  • We will ship from Canada via Canada Post

bottom of page